IV. Szekció: Innováció a turisztikai termékfejlesztés és turizmusmarketing területén B. Szekció Vezetők: Oroszi Viktor, Gonda Tibor

1. Horváth Gergely: A turizmus irányítás szervezeti-intézményi kereteinek változása Magyarországon   2. Lipták Katalin, Péter Zsolt: Kastélyok turisztikai célú hasznosítása Magyarországon, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra   3. Horváth Zoltán – Závodi Bence – Magyar-Papp Júlia: A turisták áramlásának tervezése

I. Szekció: Innováció a turisztikai termékfejlesztés és a turizmusmarketing területén A. Szekció vezetők: Máté Andrea, Slezák Bartos Zsuzsanna

1. Brachinger Tamás: A helyi közösségi hozzájárulásnak szerepe-jelentősége egy kisváros értékeinek bemutatásában   2. Vámosi Tamás: A középfokú duális szakképzés jellemzői a vizsgaeredmények tükrében, különös tekintettel a turizmus-vendéglátás szakmacsoportra   3. Schranz Mónika: Ozorai várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése